ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το δίπλωμα των Κυβερνητικών Εξετάσεων είναι απαραίτητο για τη  μόνιμη πρόσληψη οποιουδήποτε στο Δημόσιο Τομέα. Διεξάγονται  δύο εξετάσεις το χρόνο.  Η πρώτη εξέταση αφορά  τους  μη πτυχιούχους και γίνεται συνήθως μέσα στο Σεπτέμβριο, ενώ η άλλη αφορά τους πτυχιούχους και γίνεται συνήθως μέσα στον Οκτώβριο.  Και οι δύο εξετάσεις έχουν ισχύ για το επόμενο έτος.  Τα μαθήματα που εξετάζονται είναι Αγγλικά, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Γενικές Γνώσεις για τους μη πτυχιούχους.  Οι πτυχιούχοι εξετάζονται στα Ελληνικά, Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος & Μαθηματικού Λογισμού και τέλος υπάρχει και η επιλογή της γλώσσας.

Τα μαθήματα μας ξεκινούν Μάιο/Ιούνιο και συνεχίζονται μέχρι την τελευταία βδομάδα πριν τις εξετάσεις. με εξαίρεση τον Αύγουστο, όπου το Φροντιστήριο κλείνει για τις θερινές διακοπές.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

  • Εάν κάποιος έχει πολλές ελλείψεις σε ένα θέμα μπορεί να αρχίσει νωρίτερα και να καλύψει σιγά-σιγά τα κενά του, ώστε να μπορέσει να επιτύχει στις εξετάσεις του (με ατομικά ή ομαδικά μαθήματα)
  • εάν αντιθέτως κάποιος δεν χρειάζεται όλα τα μαθήματα, μπορεί να παρακολουθήσει όσα θέλει, με μειωμένα τα δίδακτρα
  • για όσους παρακολουθήσουν την πλήρη σειρά δίνεται σημαντική έκπτωση

Όποιος παρακολουθήσει ολόκληρη τη σειρά των μαθημάτων μπορεί να παρακαθήσει και στις ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΔΗΜΩΝ κ.α.  Η ύλη που καλύπτουμε, όπως και η εξέταση από άλλα past examination papers κάνουν εφικτή αυτή την επιλογή.

Τα ολιγάριθμα τμήματα, καθώς και η προσωπική βοήθεια των προσοντούχων εκπαιδευτικών είναι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας των υποψηφίων μας.  Ήδη πολλοί επιτυχόντες εργάζονται σαν μόνιμοι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ!