Επικοινωνία

Φροντιστήρια IRS

25ης Μαρτίου, 9
1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22312114
Κιν.   99518431
Φαξ:  22515211

Σχετικά με μας

  • Μακρόχρονη πείρα (από το 1981).
  • Παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία.
  • Προσωπική βοήθεια.
  • Φιλικό Περιβάλλον.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τα μαθήματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας που γίνονται στο Φροντιστήριο έχουν σαν στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων που απαιτούνται για την επιτυχία σας στις εξετάσεις της Ελληνικής Δακτυλογραφίας του Υπουργείου Παιδείας.  Εγγύηση επιτυχίας είναι η μακρόχρονη πείρα (από το 1982), το προσωπικό ενδιαφέρον, και οι εκατοντάδες που εργοδοτούνται στη δημόσια υπηρεσία, έχοντας σαν βασικό προσόν τα διπλώματα της Ελληνικής Δακτυλογραφίας.   Με μόνο μία φορά τη βδομάδα, σε λίγους μήνες, είναι δυνατή η απόκτηση των εν λόγω διπλωμάτων, και η εργοδότηση στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα.  Τα μαθήματα  γίνονται σε μικρά τμήματα ή ατομικά, σε χαμηλές τιμές, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.  Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι εξετάσεις της Ελληνικής Δακτυλογραφίας διεξάγονται 3 φορές το χρόνο (Μάϊο, Ιούνιο και Νοέμβριο) από το Υπουργείο Παιδείας και γίνονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Με την απόκτηση των διπλωμάτων, οι επιτυχόντες μπορούν να αιτηθούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.  Η απόκτηση του Ανωτέρου Επιπέδου στην Ελληνική Δακτυλογραφία ανοίγει περισσότερους ορίζοντες για μια επιτυχημένη εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά προσφέρει και επιπρόσθετα μόρια στην αίτηση για έκτακτους γραφείς στη Δημόσια Υπηρεσία.

Σαν απαραίτητη προϋπόθεση για πρόσληψη στο δημόσιο τομέα (για θέση γραφέα) είναι το δίπλωμα Μέσου Επιπέδου στην Ελληνική Δακτυλογραφία.