Επικοινωνία

Φροντιστήρια IRS

25ης Μαρτίου, 9
1087 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τηλ.: 22312114
Κιν.   99518431
Φαξ:  22515211

Σχετικά με μας

  • Μακρόχρονη πείρα (από το 1981).
  • Παγκύπρια και παγκόσμια βραβεία.
  • Προσωπική βοήθεια.
  • Φιλικό Περιβάλλον.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.

Αστυνομικές Εξετάσεις

Το Φροντιστήριό μας αναλαμβάνει την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις στην Αστυνομία αλλά και για άλλους οργανισμούς.  Για μόνιμο διορισμό στην Αστυνομία, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακαθήσουν στις αστυνομικές εξετάσεις.  Τα μαθήματα που περιλαμβάνουν οι Αστυνομικές Εξετάσεις είναι τα Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις.

Γίνονται επίσης μαθήματα και για τις εξετάσεις που διεξάγουν και άλλοι οργανισμοί, όπως Συμβούλια, Δήμοι, Συνεργατικές, Ημικρατικοί Οργανισμοί κ.λ.π.

Τα μαθήματα διαρκούν 4 περίπου μήνες (16 βδομάδες), και θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο.  Το μικρό μέγεθος των τμημάτων και το προσωπικό ενδιαφέρον των έμπειρων καθηγητών βοηθούν στην επίτευξη των στόχων μας που είναι η δική σας επιτυχία.

Οι τιμές για τα εν λόγω μαθήματα είναι:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (12 μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών το καθένα)              -   180 ευρώ

ΑΓΓΛΙΚΑ (16 μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών το καθένα)                 -   240 ευρώ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (20 μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών το καθένα)         -   300 ευρώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (20 μαθήματα διάρκειας 45 λεπτών το καθένα)  -   150 ευρώ

 

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - €800

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΟΥΛΙΟΥ:  Όσοι εγγραφούν μέχρι τις 31 Ιουλίου ΜΟΝΟ €700